logo

BG-FreeBSD: Хора


Хората са движещата сила на проектите като този. Помощта ви ще бъде оценена! За да разберете какво можете да направите за развитието му - изпратете мейл на някой от листите с намеренията си - със сигурност ще се намери част от проекта в която можете да бъдете полезни!

Хора спомагащи на проекта

Това е списък с хората движещи BG-FreeBSD Проекта - повече или по-малко успешно, но упорито :-)

Както и всички останали от мейл листите чиито идеи, мнения и съвети са били полезни.
Ако помагате за развитието на проекта, но сте пропуснати в списъка, моля свържете се с BG-FreeBSD.

Консултанти

Ако предлагате консултации/помощ/поддръжка на FreeBSD системи свържете се с BG-FreeBSD за да бъдете добавени. Добре е да изпратите информация как можете да бъдете намерени в случай, че някой желае да работи с вас. Кратко описание на нещата по които сте работили до сега ще бъде само от полза!Последна промяна: $Author: viktor $ $Date: 2004/11/01 18:17:25 $ © BG-FreeBSD